vhf logo boven

Bericht van de voorzitter - Dossier VHF v&w

08-11-2012

Het zijn roerige tijden voor de ambtenaar in het algemeen en de rijksambtenaar in het bijzonder. Er moet fors bezuinigd worden. Daar zijn we ons allemaal van bewust.

Er worden reorganisaties uitgevoerd. Dat is soms onvermijdelijk en, zeker als die een bijdrage moeten leveren aan de bezuiniging, niet per definitie ongewenst.

Gelukkig beginnen nieuwe opvattingen over reorganiseren post te vatten dank zij goed overleg tussen werkgevers en werknemers. Dat is allemaal niet leuk, maar tot nog toe ook niet rampzalig.


Ik heb veel meer moeite met een heel andere discussie die is ingezet: over de ambtenaar als zodanig.

Met als centrale vraag of de ambtenaar wel zo’n speciale werknemer is dat daarvoor een apart regelgevend kader nodig is.

Nog los van de vraag of dit een opportuun moment is voor zo’n discussie (quod non wat mij betreft) merk ik dat die discussie is vergeven van de vooroordelen en wordt getekend door onkunde over de werkelijkheid.

Twee kernvragen wil ik graag persoonlijk beantwoorden.

  1. Zijn ambtenaren bijzondere werknemers: mijn antwoord op die vraag luidt: ja. Uit mijn eigen ervaring in het bedrijfsleven en de overheid kan ik ronduit bevestigen dat er op ambtenaren een ander beroep wordt gedaan dan op andere werknemers. Niet dat ambtenaren veel harder of minder werken dan ‘gewone werknemers’. Maar met name het gericht zijn op het publieke belang, de loyaliteit jegens de politiek (hoezeer sommige politici ook laten zien dat ze dat amper waarderen) is bijzonder. Een unieke verantwoordelijkheid!
  2. Moeten er bijzondere regelingen zijn: ja. Het gaat vooral om regelingen of afspraken die tegen gaan dat door willekeur misbruik kan worden gemaakt van het gericht zijn op publieke belang als dat bepaalde politici niet welgevallig is.

 

Betekent dat ook dat er niets moet veranderen. Natuurlijk niet. Het is ook de plicht van een ambtenaar -en daarin verschilt hij niet van andere werknemers- om bij te dragen aan grotere efficiency en effectiviteit van de organisatie, te beginnen bij zijn eigen werk.

 

Ik realiseer me dat deze tekst misschien wat meer het karakter van een manifest heeft dan gebruikelijk op deze plaats. Maar de tijden zijn er naar.

 

De VHF biedt een platform voor de discussie over dit soort dingen. We organiseren bijeenkomsten, over beroepsuitoefening en beroepseer, over de bijdrage van de medewerker aan verandering, over consequenties van verandering. Nu maar ook als je stopt met werken. Daar worden we samen sterker en beter van.

Dat is de VHF voor jou.

 

 

Joris Al

Voorzitter

Bent u nog geen lid?

Klik hier voor de voordelen en meer
informatie over de lidmaatschappen

Agenda

CMHF (kader)leden middag
Datum: 17-02-2014
Lees verder...
CMHF ledenraad en ABP webinar
Datum: 10-12-2013
Lees verder...
ABP online vragenuurtje
Datum: 28-11-2013
Lees verder...
CMHF kadertraining
Datum: 06-11-2013
Lees verder...
CMHF kadertraining
Datum: 05-11-2013
Lees verder...
CMHF kaderledenmiddag
Datum: 07-10-2013
Lees verder...
Wat is de functie van de ambtenaar?
Datum: 23-09-2013
Lees verder...
Algemene Leden Vergadering 2013
Datum: 17-09-2013
Lees verder...